دکتر جاسبی
فعالیت‌های دکتر جاسبی
سخنرانی دکتر جاسبی
  • سخنرانی دکتر جاسبی در جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور