دکتر جاسبی
۱۳۹۵ آبان ۰۸

تاریخ انقلاب

دکتر جاسبی در دیدار اعضای دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی با آیت الله هاشمی رفسنجانی، به اهمیت انجام کار برای مردم با توکل بر خدا اشاره کرد و گفت:

در حدود ۱ ماه بعد از این که آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه سال ۱۳۶۱، موضوع تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی را مطرح کردند، عده ای به موازات کار ما اقدام به تاسیس دانشگاهی کردند که حتی در آن زمان به مجلس بردند و برایش ردیف بودجه گرفتند. من از همان موقع احتمال می دادم آن ها قصدشان برای خدا و خدمت به مردم نیست و هدفشان مقابله با دانشگاه آزاد اسلامی است که اگر چنین باشد نتیجه نمی گیرند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی ادامه داد: در حدود ۱۲ سال پیش، هیئتی به این دانشگاه اعزام شد و پس از انجام بررسی های لازم، گزارشی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دادند و به صورت خلاصه در یک جمله گفتند: “محض رضای خدا بیایید و این دانشگاه را تعطیل کنید!” یعنی بعد از حدود ۲۰ سال دانشگاهی که ردیف بودجه داشت و همزمان با دانشگاه آزاد اسلامی شروع به کار کرده بود به سرانجامی نرسید، و این دلیلی ندارد جز این که برای خدا و خدمت به خلق خدا نبود.

رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اهمیت ثبت، ضبط و تدوین تاریخ هر جنبش و حرکتی بیان کرد: من در حدود ۱۵ سال پیش نگارش تاریخ حزب جمهوری اسلامی را شروع کردم که تا کنون ۵ جلد از آن به چاپ رسیده است و فکر می کنم برای بیان صحیح و دقیق تاریخ آن دوران حداقل می بایست ۵ جلد دیگر نوشت. خیلی ها به من گفتند:”با این همه مشغله این چه کاری است که شما می کنید؟” ولی من اعتقاد داشتم حزب جمهوری اسلامی نقش بسیار عظیم و مهمی در ۱۰ سال اول انقلاب داشته و باید تاریخ آن به صورتی کامل و جامع تدوین شود و همواره گفته ام:”اگر ما تاریخ انقلاب و کشورمان را ننویسیم، دشمنان ما خواهند نوشت و همه چیز را وارونه جلوه خواهند داد !”

عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در خصوص تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی هم به همین منوال است. ابرنهادی که امروز بزرگترین دانشگاه حضوری جهان است، تاریخ بسیار پرماجرایی دارد و اگر نوشته و تبیین نشود، آیندگان به گونه ای غیرواقعی بیان و تحلیل خواهند کرد. از این جهت تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی بسیار ضروری و مهم است.

دکتر جاسبی در پایان ضمن بیان خاطره ای گفت: در حدود ۱۰ سال از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گذشته بود، بازرسی کل کشور درخواست کرد که بیاید و در دانشگاه مستقر شود. من با آیت الله هشمی رفسنجانی مطرح کردم، ایشان فرمودند:” با توجه به این که دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد غیر دولتی می باشد، چه لزومی به حضور بازرسی کل کشور است؟” من خدمت ایشان عرض کردم: حرف شما صحیح است ولی با توجه به گستردگی دانشگاه چه بسا مخالفین، عدم حضور بازرسی کل کشور را بهانه کنند و ما را زیر سوال ببرند. ایشان فرمودند:”خوب اگر شما به خودتان مطمئن هستید بگویید بیایند.” ما نیز شرایط را فراهم کردیم و آن ها حدود ۲۰ سال در دانشگاه حضور داشتند، گزارش های بسیاری تهیه کردند و در خیلی از موارد به ما کمک کردند و ما با آن ها همکاری صمیمانه ای داشتیم.