دکتر جاسبی
۱۳۹۸ مرداد ۱۷

تشکل فراگیر مروری بر یک دهه فعالیت حزب جمهوری اسلامی

کتاب “تشکل فراگیر ؛ مروری بر یک دهه فعالیت حزب جمهوری اسلامی

 

تا به حال ۶ جلد از این کتاب به تالیف دکتر عبدالله جاسبی به چاپ رسیده است و طبق پیش بینی های انجام شده تا ۱۰ جلد نوشته خواهد شد. خلاصه  کوتاهی از این ۶ جلد به شرح زیر است :

 

جلد اول  ( ویراسته دوم ) :  پیش زمینه های نظری و تاریخی حزب جمهوری اسلامی

تاریخ چاپ : بهار۸۴

شمارگان : ۵۰۰۰ جلد

تعداد صفحه : ۵۱۲

 

جلد دوم :  انقلاب اسلامی ، بستر حزب جمهوری اسلامی

تاریخ چاپ : پاییز۸۳

شمارگان : ۵۰۰۰ جلد

تعداد صفحه : ۵۳۳

 

جلد سوم  : حزب جمهوری اسلامی تولدی در  انقلاب اسلامی  ( ریشه ها ، ساختار و رابطه با احزاب سیاسی )

تاریخ چاپ : پاییز۸۶

شمارگان : ۲۵۰۰ جلد

تعداد صفحه : ۵۲۳

 

جلد چهارم  : حزب جمهوری اسلامی و شکل گیری دولت های پس از انقلاب   ( ۱۳۶۶-۱۳۵۷ )

تاریخ چاپ : پاییز۸۸

شمارگان : ۲۵۰۰ جلد

تعداد صفحه : ۵۹۰

 

 

جلد پنجم  : حزب جمهوری اسلامی و نهاد های قانونگذار بعد از انقلاب

تاریخ چاپ : بهار ۹۴

شمارگان : ۱۰۰۰ جلد

تعداد صفحه :  ۶۰۹

 

 

جلد ششم  : بررسی مواضع و اقدامات مخالفان حزب جمهوری اسلامی  ( از تاسیس تا تیر ماه ۱۳۶۰ )

تاریخ چاپ : پاییز۹۷

شمارگان : ۶۰۰ جلد

تعداد صفحه : ۴۱۹

 

جلد هفتم تا نهم :  فعالیت های حزب جمهوری را در بستر تاریخی اش از ۲۱ بهمن ۵۷ تا ۱۵ خرداد ۶۶ ، تحلیل می کند.

 

جلد دهم :  نتیجه گیری کلی از مجموعه تاریخ تحلیلی حزب در طول یک دهه فعالیتش را بررسی می کند.

 

تشکل فراگیر بیان تاریخ تحلیلی حزب جمهوری اسلامی است.  در کنار آن، اسناد نوشتاری ، صوتی و تصویری و عکس های حزب وجود دارد که آنها هم به مرور ، به صورت کتاب و لوح فشرده منتشر خواهند شد و در دسترس همه پژوهشگران قرار خواهد گرفت. اگر خداوند متعال توفیق انجام این خدمت را بدهد ، مجموعه دقیق و واقع بینانه ای از تاریخ حزب جمهوری اسلامی را ارائه خواهیم داد که بی تردید خدمت مهمی به تاریخ معاصر به شمار می رود.