دکتر جاسبی
۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۷

سخنرانی دکتر جاسبی در جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور

پنجمین جشنواره تلاشگران کیفیت کشور برگزار شد 

 پنجمین دوره جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور با سخنان دکتر عبدالله جاسبی رئیس جشنواره وعضو شورایعالی انقلاب فرهنگی آغاز گردید و در ادامه وزیر صنعت و معدن و سید محمد حسن ابوترابی فر سخنانی بیان داشتند . در پایان از ۳۵ تلاشگر نمونه تجلیل بعمل آمد که متن سخنان دکتر عبدالله جاسبی رئیس جشنواره و عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی به شرح درج گردیده است.

سربلندم من، دو چشم من بلند

بینش عالی امان است از گزند

بسم الله الرّحمــــن الرّحیــم

با سلام و درود خدمت همه عزیزان و حاضران و با آرزوی این که تلاشهای جمعی ما مقبول درگاه حق واقع و مطلوب نظر حاصل شود.

از همه شما اندیشمندان و اربابان خِرد دعوت میکنم تا دقایقی از وقت گرانبهایتان را به اشتراک گذارید وتلاش خواهم کرد به اجمال نکاتی چند در باب جشنواره تلاشگران کیفیت به استحضار برسانم.

هر حرکت و جوششی دو مقام را در خود دارد: یکی هدف و مقصود و دیگری راهبردها و راهکارهایی که اهداف ، ذیل آن جان میگیرد. بی تردید ماموریت و هدف اصلی چنین حرکتی بسط و گسترش فرهنگ کیفیت به معنای وسیع آن و نهادینه سازی آن در جامعه است تا این سنت حسنه و رفتار نیک در جامعه ریشه دار شود. یادگیری جمعی اولویت هر تلاشی است که تقدیر و پاسداشت پیشروان در آن محوریت داشته باشد.

ذیل این ماموریت و رسالت اهدافی را میتوان بر شمرد که مسیر عبور ما را برای رسیدن به آن هدف اصلی تسهیل میکند و خلاصه آنها به شرح زیر است:

۱- بسط نیکویی و امر به معروف از طریق انتخاب, معرفی و ارزش دهی به برجستگانی که به کیفیت نه به عنوان یک زیرفرایند نظام تولید و خدمت که به عنوان یک صفت متبلور در همه امور زندگی نگاه میکنند. بزرگانی که کیفیت در اندیشه و عمل ایشان جاری و ساریست و تقدیر از ایشان، تقدیر از یک منش و روش است و پر رنگ کردن آن در اذهان به تشویق دیگران منجر میشود.

۲- معرفی الگوها و نمونه های عملی به منظور ایجاد فرصت مقایسه و شناخت و تحریک انگیزه به گونه ای که در مقام مقایسه و تحلیل زمان فرصت بهسازی فراهم شود. الگوسازی, تبیین مفهوم در قالب مصادیق و ارایه فرصت یادگیری است تا در عمل مفاهیم لمس و امکان پیشرفت حاصل شود.

۳- ایجاد وتقویت دستگاه سنجش و معیاری که از آن طریق افراد امکان خود ارزیابی وسنجش را داشته باشند. چه اگر شفافیت و روشمندی قابل ادراک برای ناظران وجود نداشته باشد تمیز میان آنچه از تلاش حاصل شده با آنچه منتسب به بخت و اقبال است دشوار شده و ناظران ممکن است فرایند مذکور را بخت آزمایی بیابند. لذا از اهداف این گونه نشستها علاوه بر معرفی الگو و برجسته ساختن صفتهای نیکو, ارائه متر و معیار به جامعه است تا فرصت آموختن فراهم شود.

از این روست که جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت در یک مسیر توسعه و بهبود مستمر میکوشد تا به تدبیر و با اتخاذ سیاستها و راهکارهای مناسب امکان تحقق حداکثری اهداف مذکور را محقق سازد و از تجربیات این سالها چند اصل و راهبرد ناظر به فرایند به دست آید:

اوّل آن که در انتخابها تلاش شده یک نگاه جامع و کل گرا حاکم باشد که فراتر از چارچوب های محدود ومفهومی وسیعتر و غنی تری از کیفیت را نمایش دهد. به بیان دیگر کیفیت با نگاه حداکثری و با عبور از محدوده و سقف استاندارد هاست که در نهایت به آفرینش های مختلف وباشکوه منتهی می شود. به تعبیر مرحوم مجتبی کاشانی کار دلسوخته محصول دلساخته است و شناسایی این نوع از کیفیت چالش دشواری است که تلاش شده انجام پذیرد. نشانه های کیفیت فراتر از سنجشها و معیار های محدودی است که در تطبیق با استاندارد معنی مییابد وادراک جمعی جامعه و احساس مشترک ناظران در استقبال و اقبال بیانگرکیفیت در حوزه عمل است.

دوّم آن که فرایند انتخاب بایستی شفاف و در قالب یک چارچوب تعریف شده و روشمند باشد. این موضوع از این حیث دارای اهمیت است که شفافیت و روشمندی موجب میشود معیارها و شاخصها معرفی و ترویج شوند تا فرهنگ کیفیت نهادینه شده و در جامعه شناسایی گردد. بی تردید چالش اصلی در اینجا آشتی دادن میان کیفیت به معنای وسیع کلمه با شاخص هایی است که در قالب آن فرایند انتخاب صورت میگیرد و به ناچار میبایست سیر نگاشتی از کیفیت به کمیت را تجربه کند. اگر میان درک جمعی , گزینه های تقدیر شده و روش ها هماهنگی نباشد آموختن جمعی و یادگیری نظام مند جامعه که از اهداف اصلی این تلاش است شکل نمیگیرد و این همه تلاش میل به مقصود نهایی نخواهد کرد.

سوّم آن که تلاش شده است و البته همت بیشتری نیز از همه ما میطلبد تا ترویج و بازنشر این حادثه کامل و با جزییات صورت گیرد و این موضوع با رویکرد نتیجه گرایی شاید از حیث اهمیت در صدر قرار گیرد. این نشست و همه فرایندهای پیش و پس از آن اگر بازتاب مناسب در جامعه نداشته باشد و در پستوها انجام پذیرد راهی به مقصود نمیگشاید. همه این اهداف وقتی محقق میشود که الگوها, معیار ها و تقدیرها به گونه ای در جامعه ترویج و تبلیغ شود که ذهن افراد را به تامل و تدبیر وادارد و ایشان را تذکاری شود.

 از این روست که بزرگانی که با حضور خود در این مراسم سرمایه اجتماعی خویش را به همراه می آورند رکن اصلی این گونه نشستها هستند و شایسته تقدیر چه این حضور ارج نهادن به یک صفت و رفتار است که گمشده حال حاضر کشور و نوشداروی بسیاری از معضلات و رنجها است. بی تردید سهم عمده ای از چالشهای پیش روی جامعه امروز ما محصول بی کیفیتی است. عدم کیفیت در رفتار, گفتار, عملکرد و در یک کلام زندگی. دغدغه های جامعه امروز ما در حوزه محیط زیست, مسائل اجتماعی, اقتصاد, صنعت, پزشکی و سایر امور از فقر کیفیت است چه اگر نهضتی فراهم شود و کیفیت وجهه همت هر فرد در حیطه شخصی خود قرار گیرد ثمرات و نتایج آن در سطح ملی قابل بهره برداری خواهد بود. آنچه همه این مشکلات را به هم پیوند میدهد فقدان عنصر کیفیت است و فراتر از راهکارهای ناظر به هر مشکل اگر کیفیت به عنوان یک فرهنگ جا افتاده و نهادینه شود و در بطن و متن جامعه سر لوحه عمل قرار گیرد بسیاری از مشکلات سامان مییابد و محصول آن تعالی را به ارمغان خواهد آورد و کام جامعه را شیرین خواهد ساخت .

در پایان با چند بیت از مجموعه بی بدیل جناب مولانا سخن خود را به پایان می‌برم:

حُسن ظن است و امید خوش تو را

که تو را گوید به هر دم برترآ

سربلندم من، دو چشم من بلند

بینش عالی امان است از گزند

آن تعال او تعالی ها دهد

مرد سفلی دشمن بالا بود

هین رها کن بدگمانی و ضلال

سو قدم کن چون که فرمودت تعال