دکتر جاسبی
۱۳۹۵ آبان ۰۸
سخنرانی دکتر جاسبی در دانشگاه طوسی

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: باید مراقب بود که در دام تکرار و تقلید نباشیم

متن سخنرانی دکتر جاسبی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی مدیریت، حسابداری و اقتصاد:

به نام خدا

به دانش فزای و به یزدان گرای که او باد جان ترا رهنمای
بپرسیدم از مرد نیکو سخن کسی کو بسال وخرد بدکهن
که از ما به یزدان که نزدیکتر که را نزد او راه باریکتر
چنین داد پاسخ که دانش گزین چو خواهی ز پروردگار آفرین

با سلام و عرض احترام خدمت حضار گرامی

خرسندم که توفیق دارم در جمع اندیشمندان، صاحب نظران و بزرگان عرصه مدیریت و اقتصاد کشور باشم و نکاتی را در این دقایق کوتاه باهم به اشتراک گذاریم. چنانچه از اسم این نشست بر می آید قرار است این گردهمایی حول محور مدیریت، حسابداری و اقتصاد باشد که با رویکردی متفاوت، بدین معنا که مباحث نوین و تازه در اینجا طرح شده و به بحث گذشته شود. این همان نکته ای است که قصد دارم کوتاه بدان بپردازم و امید دارم در این فرصت اندک امکان و مجال تبیین آنچه در ذهن دارم میسر شود.

بدون تردید در ساختار نوین علمی دنیا کنفرانس ها نقطه شروع و پایه ایده ها و تفکراتی است که بعدها عمق یافته، بدان پرداخته می شود. و پس از غنی شدن و اثبات در قالب مقالات علمی در مجلات معتبر و سپس کتاب ها عرضه می شود. لذا نو بودن و تازگی در ذات این گونه نشست ها قرار دارد و اگر در ذیل عنوان نشست حاضر تکرار این موضوع با اضافه شدن «تازه های علم مدیریت، حسابداری و اقتصاد» می آید، می باید انتظار و توقع ما مطابق با آن پاسخ داده شود.

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود
هرکه شدت حلقه در زود برد حقه زر خاصه که در بازکنی محرم دروازه شود

بدین معنا که اگر این نشست با هدف طرح مسائل معمول مدیریت چنانچه در نشست های علمی مرسوم است باشد بدیهی است که نیاز به تأکید وجود دارد. آنچه این نشست را میتواند از ده ها نشست موجود مجزا کند همین واژه و الزاماتی است که با خود برای برگزارکنندگان خواهد داشت.

نکته و سؤال اصلی این است که آیا این نشست مکانی برای طرح دستاوردهای نوین پژوهشی است یا نشستی علمی است درحوزه تخصصی خاص؟ باید مراقب بود که در دام تکرار و تقلید نباشیم. نشست های علمی فراوانی چه در داخل و چه در آن سوی مرزها وجود دارد و شاید تکرار آن ها نه نیاز باشد و نه هدفِ این گردهمایی. باید متفاوت بود و هزینه تفاوت، نگاه متفاوت و طراحی متفاوت و نوآورانه در تمام فرایندهاست، چرا که نمی شود ساز و کار و معیارها و الگوهای موجود را عیناً به کار بست لیکن انتظار متفاوت داشت.