دکتر جاسبی

مسئولیت ها

مسئولیت های فعلی

∎ عضو حقیقی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
∎ منشی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
∎عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی
∎ عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی
∎ رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی
∎ عضو شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها
∎عضو جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران
∎ صاحب امتیاز روزنامه آفرینش و روزنامه شاپرک
∎ سرپرست دانش‌نامه حافظ و حافظ پژوهی
∎رئیس شورای سیاست‌گذاری سازمان مردم نهاد تلاشگران کیفیت کشور
∎رئیس جشنواره بین‌المللی کاریکاتور بهره‌وری
∎ استاد تمام دانشگاه علم و صنعت
∎ مدیر مسئول مجله‌ی علمی – پژوهشی آینده‌‌ پژوهی مدیریت

∎ مدیرعامل و ربیس هییت مدیره بنیاد آفرینش انس

∎ سرپرست نشر قرآن عقیق

 

مسئولیت های قبلی

∎ سال ۱۳۵۸ / مشاور وزیر کشور در امور اقتصادی (با حکم وزیر کشور: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی)
∎ سال ۱۳۵۸ / معاون شهید بهشتی در امور تشکیلات
∎ سال ۱۳۵۹ / معاون نخست وزیر در امور طرح‌ها و برنامه‌ها (با حکم نخست وزیر: شهید رجائی)
∎ سال ۱۳۶۰ / معاون نخست وزیر و رئیس هیئت عالی نظارت در اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی (با حکم نخست وزیر: آیت‌الله مهدوی کنی)
∎ سال ۱۳۶۱ / رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۶۱ تا اسفندماه سال ۱۳۹۰)
∎ سال ۱۳۶۱ / عضو هیئت مؤسس و هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی
∎ سال ۱۳۶۱ / معاون نخست وزیر در امر بازسازی نیروی انسانی (با حکم نخست وزیر: میرحسین موسوی)
∎ سال ۱۳۶۱ / مسئول کمیته برنامه‌ریزی تحقیقاتی و آموزش غیردولتی
∎سال ۱۳۶۲ / جانشین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی (با حکم دبیرکل: آیت‌الله خامنه‌ای)
∎ سال ۱۳۶۲ / معاون دبیرکل حزب جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی و آینده‌نگری (با حکم دبیرکل: آیت‌الله خامنه‌ای)
∎ سال ۱۳۶۲ / مسئول واحد تحقیقات اقتصادی – اجتماعی حزب جمهوری اسلامی (با حکم دبیرکل: آیت‌الله خامنه‌ای)
∎ سال ۱۳۶۳ / نماینده رئیس جمهور برای ابلاغ پیام انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مقامات لیبی
∎ سال ۱۳۶۷ / عضویت در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (با دستور امام خمینی(ره))
∎ سال ۱۳۶۷ / عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (با ابلاغ حکم حضرت امام توسط رئیس جمهور: آیت‌الله خامنه‌ای)
∎ سال ۱۳۶۸ / عضویت در شورای مشترک کمیسیون‌های ۱ و۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
∎سال ۱۳۶۹ / منشی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
∎سال ۱۳۶۹ / مدیر مسئول نشریه علمی – پژوهشی اقتصاد و مدیریت
∎ سال ۱۳۷۱ / عضو هیئت ممیزه دانشگاه علم و صنعت
∎ سال ۱۳۷۲ / عضو شورای‌عالی جوانان
∎ سال ۱۳۷۳ / عضو شورای گسترش آموزش عالی
∎ سال ۱۳۷۴ / عضو هیئت امناء دانشگاه علم و صنعت (با حکم رئیس جمهور: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی)
∎ سال ۱۳۷۵ / عضو هیئت ممیزه دانشگاه علم و صنعت
∎ سال ۱۳۷۶ / منشی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (با حکم رئیس جمهور: سید محمد خاتمی)
∎ سال ۱۳۸۰ / رئیس شورای اجرائی اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام (در سه دوره سه ساله متوالی / ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۹)
∎ سال ۱۳۸۳ / عضو هیئت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (با حکم رئیس جمهور: سید محمد خاتمی)
∎ سال ۱۳۸۵ / عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان کشور (با حکم رئیس جمهور: محمود احمدی‌نژاد)
∎ سال ۱۳۸۹ / رئیس فدراسیون شوتوکان (کاراته آسیا) / ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۲