دکتر جاسبی
۱۳۹۵ اسفند ۲۲

اصول و مبانی مدیریت

آنچه که در این کتاب می‌خوانید تنها گامی است در جهت شناخت تلاش‌ها و کوشش‌ها در مسیر طولانی تکوین و تکامل دانش مدیریت و روش‌ها و فنون آن و کمکی است برای تهیه و تدوین کتب مورد نیاز دانشگاه‌ها در زمینه مدیریت و سازماندهی، بخصوص پس از پیروزی بزرگ و شکوهمند انقلاب اسلامی‌مان.