دکتر جاسبی
۱۳۹۵ اسفند ۲۳

انقلاب مشروطیت

  • تألیف: دکتر عبدالله جاسبی
  • انتشارات: -
  • نوبت چاپ: -
  • شمارگان: -

هدف از مطالعه و بررسی نهضت‌های گذشته ایران که در بیداری مردم و دفاع از حقوق زحمتکشان و فقرا و مستضعفین جامعه در مقابل طاغوت‌های بزرگ و کوچک نقش اساسی داشته‌اند، روشن کردن راه آینده و نیز احتراز از همان اشتباهات و خطاهایی است که قبلاً از راه تجربه و آزمایش و با پرداخت بهایی گران بدست آمده است.

امید است که این کتاب و کتاب‌هایی نظیر آن بتواند هوشیاری و آمادگی لازم را برای رویارویی با انواع توطئه‌ها و حیله‌هایی که استعمارگران و نیروهای متجاوز شرق و غرب برای به انحراف کشاندن انقلاب اسلامی ما از مسیر صحیحش به آن دست زده‌اند، به وجود آورد و این بار با کوله‌باری از تجربیات و آزمایش‌های سخت تاریخ در ایران و جهان، تمامی توطئه‌های شیاطین شرق و غرب به خصوص شیطان بزرگ یعنی آمریکا را با شکست مواجه سازیم و با زیرکی انقلابی و تقوای اسلامی، انقلاب بزرگ خود را که بر پایه اسلام راستین بنا شده و از حمایت توده‌های عظیم مردم برخوردار است و نیز با رهبری قاطعانه و آگاهانه “امام خمینی” به پیروزی کامل و همه جانبه برسانیم و دامنه آن‌را به دیگر کشورهای جهان برای رهایی همه انسان‌های دربند و نیز همه ستم دیدگان و مستضعفین زمین بگسترانیم. چرا که اگر جز این باشد و اگر این‌بار شکستی به سراغمان آید نه تنها آزادی و استقلالمان را پایمال خواهد کرد، بلکه مکتبمان را نیز تهدید خواهد نمود و این فاجعه‌ای است که هرگز جبران نخواهد شد.