دکتر جاسبی

ادبی

از غبار تا باران / جلد ۲

دهه‌ی چهل و پنجاه شمسی، یکی از مهم‌ترین فصول حیات سیاسی ایرانیان محسوب می‌شود. در این دو دهه، ‌علی‌رغم این تصور که رژیم پهلوی از استحکام و استواری سیاسی نسبی برخوردار است، مبارزان مذهبی و سایر ‌جریانات سیاسی مخالف رژیم، با تشکیل هسته‌هایی مجزا، بر دا

مشاهده کتاب
نوبت چاپ: اول، زمستان1388

از غبار تا باران / جلد ۱

تاریخ‌ معاصر ایران‌ در همه‌ی‌ ابعاد سیاسی‌ ـ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ خود، دارای‌ فراز و نشیب‌های‌ بسیاری‌ است‌. گذشته‌ از همّت‌ موّرخان‌ و تاریخ‌ پژوهان‌، آن‌چه‌ می‌تواند پژوهش‌ تاریخ‌ را پر برگ‌ و بارتر کند، حسب‌ حال‌ شخصیت‌ها و رجال‌ مؤثر در عرصه‌ی‌ تار

مشاهده کتاب
نوبت چاپ: سوم، پاییز1389