دکتر جاسبی

دینی

روش تدریس و فن کلاس داری

جزوه‌ای که اینک ملاحظه می‌شود خلاصه مطالبی است که در سال ۱۳۴۵ بنا به درخواست مدرسین علوم دینی در مدرسه مهدیه تهران تهیه و تدریس شده بود.
هدف از تدریس این جزوه آشنایی مدرسین و معلمین با اصول و روش‌هایی است که از علوم تربیتی و روانشناسی مایه گرفته‌اند

مشاهده کتاب
نوبت چاپ: اول، خرداد 1359