دکتر جاسبی

همایش ها

نمونه متن نوشته شده برای یک دسته بندی راه رفتنی را بايد رفت و شوق درون را بايد فرو نشاند.
آن روزها، يا بهتر بگويم آن لحظه‌ها اميد بازگشت به ايران در دلم شور و هيجان تازه‌ای به‌وجود آورده بود. كارهای دانشگاه

سخنرانی دکتر جاسبی در جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور

پنجمین جشنواره تلاشگران کیفیت کشور برگزار شد 

 پنجمین دوره جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور با سخنان دکتر عبدالله جاسبی رئیس جشنواره وعضو شورایعالی انقلاب فرهنگی آغاز گردید و در ادامه وزیر صنعت و معدن و سید محمد حسن ابوترابی فر سخنا

ادامه مطلب
۱۳۹۸ اردیبهشت ۱۷