دکتر جاسبی

فدراسیون جهانی کاراته

مروری بر خاطرات گذشته ۲۰۱۰-۲۰۱۲

آنا: با توجه به حضور مستمر و تداوم قهرمانی تیم کاراته دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات بین المللی و همچنین در راستای تلاش و اهتمام این دانشگاه در رشد و گسترش و توسعه این ورزش در کشور دکتر جاسبی به دعوت رسمی فدراسیون جهانی کاراته جهت شرکت در بیستمین سال

ادامه مطلب
۱۳۹۸ خرداد ۱۹